W jaki sposób dziecko buduje swoją samoocenę?

W jaki sposób dziecko buduje swoją samoocenę?

Samoocena dziecka
Dziecko ocenia to, jak wygląda, co umie tylko na podstawie tego jak oceniają je inni, nie ma czegoś takiego jak jego samodzielny ogląd sytuacji. Dlatego tak niezmiernie ważne jest wzmacnianie samooceny dziecka. W ten sposób można dziecko całkowicie pokierować w różne strony, na przykład chwalić je, że pisze piękne opowiadania i w ten sposób pokierować jego dalszą karierę zawodową. Żadne bowiem dziecko nie rodzi się z jakimiś określonymi predyspozycjami do określonego zawodu – przynajmniej nie w tak wyraźny sposób, żeby nie można było wszystkiego zmienić. Najważniejsi dla dziecka są rodzice

Według wszelkich rankingów lalki Barbie to lalki, które są najbardziej popularne wśród dzieci, zwłaszcza wśród dziewczynek. Nie ma właściwie dziecka, które nie miałoby nigdy lalki Barbie. Jest to postać kobiety, która ma idealną figurę. Obecnie jest to prawdziwa ikona kultury, która ma niesamowite siłę reklamową, jednakże producenci lalek nie wykorzystują ich do reklamowania innych produktów.